VI EN

Hotline: 098 344 4743

Email: minhkholanh@yahoo.com customer@kholanh.com

Tin tức

Bộ Công thương vừa phê duyệt 'Quy hoạch hệ thống kho hàng hóa phục vụ phát triển công nghiệp chế biến vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL đến 2025, tầm nhìn đến 2035'.

Hơn 4 ngày đêm bị kẹt trong kho hàng thủy sản đông lạnh, công nhân lái xe nâng được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe khá ổn định.