TABI - Chuyên cung cấp, lắp đặt Kho lạnh, Hầm đông gió, Cửa Kho lạnh các loại. Sản phẩm đã được đăng ký độc quyền về kiểu dáng công nghiệp. Được Cục Quản Lý Chất lượng công nhận.
Văn phòng & Nhà xưởng: ■ 58 Đỗ Công Tường, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam. Chi nhánh : ■ 61 Đỗ Công Tường, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
■ Điện thoại: (+84) 028 6 267 0358 ■ Hotline: (+84) 98 344 4743 ■ Fax: (+84) 028 6 267 1529
customer@kholanh.comwww.kholanh.com
© 2003 Công ty TNHH TM & DV Kỹ thuật TABI